Агро Център

Партньори, обучители и консултанти на Агро Центъра към Агро Консулт Плюс ЕООД са специалисти с добра теоретична подготовка и с богат практически опит.


Теми, по които може да получите консултации са:

– Агроекология и биологично земеделие
– Продукти за растителна защита
– Почви, компостиране
– Извършване на анализ/почвени проби
– Селекция в растениевъдството
– Болести при пчелите
– Биологично пчеларство