За нас

Центърът за професионално обучение към Арго Консулт Плюс  е с лиценз№ 2020121512 , издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН).

Провеждат се професионални обучения и курсове за начална и допълнителна професионална квалификация и обучения за повишаване на ключови компетентности на:

  • физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална реализация
  • заети лица – по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място
  • безработни лица с последващо стажуване във фирми.

Екип от млади и амбициозни хора.

Знаем колко високи са изискванията на глобалния пазар – търсят се хора с добра компетентност, а тя означава знание, умението да се прилага успешно на практика и позитивно отношение към работата и бизнеса.

Знаем, че във всеки един се крият неподозирани възможности и талант.