Начало

Агро Консулт Плюс е консултантска и обучителна фирма с опит на българския пазар. Нашият екип от експерти и обучители може да Ви помогне да постигнете своите цели по най-лесен и достъпен начин.

Центърът за професионално обучение към Арго Консулт Плюс  е с лиценз № 2020121512 , издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейността ни е насочена в следните направления:

– Агроекология и биологично земеделие
– Продукти за растителна защита
– Почви, компостиране
– Извършване на анализ/почвени проби
– Селекция в растениевъдството
– Болести при пчелите
– Биологично пчеларство

– Професионално образование
– Езиково обучение- Компютърни обучения
– Специализирани курсове и семинари
– ФОРЕКС обучение
– Онлайн бизнес университет – British Business Academy
– Корпоративни услуги – организиране на бизнес пътувания, срещи, семинари, конференции, изложения, събития
– Развитие на човешките ресурси – подбор на персонал, консултиране и обучение
– Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес
– И всичко това се предлага от екипа ни от млади и амбициозни хора.